Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.03.2023
PSYCHOLOGIA SĄDOWA PSYCHOLOGIA PENITENCJARNA SYSTEM WIĘZIENNY ZAKŁAD KARNY KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Prawna obudowa wykonywania kary pozbawienia wolności

24 czerwca 2022
Prawna obudowa wykonywania kary pozbawienia wolności

Sposób traktowania osób prawnie pozbawionych wolności, a więc odbywających karę pozbawienia wolności, określa aktualny system prawny danego państwa oraz kilka międzynarodowych konwencji, które zostały podpisane także przez Polskę (Wierzbicki, 1985).

Niektóre, jak na przykład Reguły Minimalne ONZ z 1955 roku dotyczące postępowania z więźniami, mają charakter ogólnoświatowy. Europejskie Reguły Więzienne z 2006 roku (stare z roku 1987 straciły aktualność!) mają charakter lokalny i dotyczą kontynentu europejskiego (Płatek, 2007, s. 261–281). Oprócz konwencji wyraźnie zalecających swoim sygnatariuszom, jak powinno się postępować z więźniami, powstały inne, które albo stanowią punkt wyjścia wymienionych reguł, albo są ich ulepszoną, na przykład europejską, wersją.