Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Środowisko, sytuacja i sytuacje izolacji

24 czerwca 2022
Środowisko, sytuacja i sytuacje izolacji

Faktem, którego nie potrzeba udowadniać, jest to, że człowiek żyje i działa w określonym środowisku, którego sam jest elementem. Środowisko jest tym względnie stałym fragmentem świata, w którym przebiega bieżące życie człowieka. 

Na ów fragment składają się dwie jakościowo odmienne części: otoczenie fizyczne i otoczenie społeczne. Obydwa są niezbędne dla każdego z nas, bo w nich znajdujemy wszystko to, co jest nam konieczne do utrzymania życia, zdrowia i rozwoju. Dzięki nim możliwy jest nieustanny proces realizacji naszych potrzeb. Fizyczna część środowiska ma charakter naturalny i zawiera środki niezbędne do przeżycia, istnienia. Społeczną część środowiska stanowią inni ludzie (oraz ich wytwory), które są człowiekowi prawie tak samo potrzebne, jak woda czy powietrze.