Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Personel penitencjarny

25 czerwca 2022
Personel penitencjarny

Zgodnie z artykułem 2 ustawy z 9 kwietnia 2010 roku Służba Więzienna ma realizować zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania, kar pozbawienia wolności oraz środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. 

W większości krajów Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, więziennictwo znajduje się strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości, co pozwala na utrzymanie orzecznictwa i wykonywania kary pozbawienia wolności w gestii sądownictwa. Obecnie daje się zaobserwować tendencję do odchodzenia od paramilitarnego charakteru więziennictwa. Priorytetem zadań SW jest funkcja resocjalizacyjna, co odnajduje swój wyraz w art. 2 ust. 2 wspomnianej ustawy, gdzie wylicza się osiem podstawowych zadań, jakie są nałożone na Służbę Więzienną. Przyjęta w ustawie kolejność wyraźnie wskazuje na główne podstawowe funkcje administracji penitencjarnej: prowadzenie działań penitencjarnych i resocjalizacyjnych oraz izolacyjnych. Istotne jest, aby izolacja więzienna nie stanowiła najważniejszego zadania administracji penitencjarnej i nie odsuwała z pola zainteresowania celu nadrzędnego, jakim jest resocjalizacja (Ciosek, 1993).