Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOTERAPIA

Kierunki przemian współczesnej rodziny a role i funkcje rodzinne

17 czerwca 2022
Kierunki przemian współczesnej rodziny a role i funkcje rodzinne

W efekcie przekształceń dokonujących się w strukturze rodziny można dostrzec zmiany w zakresie podejmowania przez jej członków ról rodzinnych i wywiązywania się z przydzielonych im funkcji. Omawiając przemiany, jakim podlega współczesna rodzina, porównam podstawowe cechy, charakteryzujące dwa typy rodzin – tradycyjną i współczesną.

W XXI w. występuje tendencja do zanikania wielopokoleniowych rodzin na rzecz dominacji modelu rodziny małej, dwupokoleniowej, która jest względnie niezależna ekonomicznie (Tyszka, 2003). Fakt ten ma istotne znaczenie dla realizacji wielu funkcji rodziny. Aktualnie można zaobserwować, że nastąpiło oddzielenie funkcji prokreacyjnej i seksualnej, co w większym niż dotychczas stopniu umożliwia rodzinie planowanie dzietności. Zaznacza się, że nie chodzi wyłącznie o liczbę dzieci w rodzinie, ale o możliwość stworzenia im godnych warunków rozwoju. Obecnie mężczyźni coraz częściej dobrowolnie i aktywnie angażują się w przebieg ciąży oraz porodu, znajdując w tym możliwość spełnienia oraz samorealizacji. Coraz bardziej powszechne planowanie rodziny wiąże się z dążeniem obu płci do osiągnięcia wyższego poziomu życia przez podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanym na doskonalenie umiejętności z różnych dziedzin, co często wpływa na wyższy przeciętny wiek zawierania małżeństw i posiadania potomstwa (Rostowski, Rostowska, 2011).