Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
PSYCHOTERAPIA RODZINA KOMUNIKACJA W RODZINIE KOMUNIKACJA

Rodzina jako nisza semantyczna

17 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Pojęcie „nisza” pochodzi z psychologii ekologicznej opartej na teorii systemów i odnosi się do najbliższego otoczenia, w jakim funkcjonuje jednostka. Z powodzeniem pojęcie to można zastosować do opisu rodziny. Klasycy (Barker, 1968; Magnusson, 1976), definiując niszę ekologiczną, zwracają uwagę na trzy aspekty środowiska życia człowieka: jego wymiar fizyczny, biologiczny i społeczny.

Wydaje się jednak konieczne zwrócenie uwagi na jeszcze jeden aspekt opisu, którego nie można sprowadzać do wymiaru społecznego. Jest nim warstwa wspólnych znaczeń, jakie wytwarza grupa ludzi (w tym przypadku rodzina) – jej unikalna semantyka, „wspólny język”. Subtelne odcienie rodzinnej semantyki stanową o jej tożsamości. Wyrażają podzielane przez wszystkich ustosunkowanie do tego, co kultura otaczająca system oferuje jako opcjonalne.