Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOTERAPIA

Narracyjna terapia więzi. Troska i beztroska

28 czerwca 2022
Narracyjna terapia więzi. Troska i beztroska

Twórcy narracyjnej terapii więzi nie piszą wprost o trosce, ja jednak uważam, że należy jej poświęcić więcej uwagi. W jaki sposób może przejawiać się troska w relacji psychoterapeuty z pacjentem? 

Być może każdy psychoterapeuta powinien sam sobie udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo każda z tych relacji jest niepowtarzalna – ze względu na to, co wnoszą pacjenci, ze względu na cechy psychoterapeuty oraz na kontekst, w jakim odbywa się psychoterapia. Dla mnie troska o pacjenta oznacza okazywanie życzliwości, zadbanie o emocjonalny komfort pacjenta oraz pokazanie mu, że jego los nie jest mi obojętny.