Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Miejsce profilaktyki w działaniach na rzecz zdrowia

2 czerwca 2022
Miejsce profilaktyki w działaniach na rzecz zdrowia

Profilaktyka jest jednym z elementów w strukturze działań dotyczących rozwiązywania problemów zdrowotnych. Poza profilaktyką w strukturze tej mieszczą się działania z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, leczenia i postępowania po leczeniu.