Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Standaryzacja i obiektywność testu

17 czerwca 2022
Standaryzacja i obiektywność testu

Pierwsza właściwość dobrego testu psychologicznego wiąże się z jego standaryzacją (zob. AERA/ APA/NCME, 1999/2007, rozdz. 5, s. 116–125). Przy czym przez standaryzację rozumie się ujednolicony sposób posługiwania się testem. 

Ma on zminimalizować zależność wyników testu od wpływów ubocznych takich czynników, jak: 

  • zachowanie się osoby przeprowadzającej badanie; 
  • warunki w których to badanie jest przeprowadzone.