Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOTERAPIA

Specyfika roli męskiej – ojciec i samotny ojciec

22 czerwca 2022
Specyfika roli męskiej – ojciec i samotny ojciec

Przez długi czas znaczenie ojca dla rozwoju i wychowywania dziecka było bagatelizowane, a podkreślana była przede wszystkim rola matki. A przecież człowiek rodzi się w rodzinie i, co się z tym wiąże, będzie potrzebował dobrze sprawowanego ojcostwa. 

Rola ojca nie powinna się ograniczać do samej obecności w rodzinie, czy pełnienia funkcji nadzorujących w procesie wychowawczym bądź zapewnienia rodzinie utrzymania. Najcenniejsze dla dziecka jest wsparcie psychiczne ze strony ojca, jego aprobata, ciepła, bliska więź, możliwość spędzania razem czasu na wspólnych zajęciach (Król, Deska, 2010).