Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOTERAPIA

Rozwój w rodzinie

18 czerwca 2022
Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci sposób pojmowania roli rodziny ewoluował (Tyszka, 2002): od podstawowego środowiska rozwojowo-wychowawczego dzieci i młodzieży, do środowiska, w którym zachodzi rozwój każdego członka rodziny, zarówno dziecka, jak i dorosłego (niezależnie od jego wieku).

We współczesnej literaturze psychologicznej funkcjonuje model bilateralny oddziaływań w rodzinie (Kuczynski, Marshall, Schell, 1997; Nowak, 2005; Harwas-Napierała, 2009), który przedkłada znaczenie dwukierunkowych interakcji rodzic–dziecko w procesie internalizacji nad oddziaływania jednokierunkowe biegnące od rodzica do dziecka.