Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOTERAPIA

Specyfika roli kobiecej – matka i samotna matka

18 czerwca 2022
Specyfika roli kobiecej – matka i samotna matka

Kobiecość, w ogólnym pojęciu, jest często kojarzona z czułością, opiekuńczością, oddaniem dla dobra innych, współczuciem i wrażliwością. Społecznie akceptowany wzór kobiecości wskazuje na przedkładanie dobra innych nad własne, co powoduje, iż potrzeby kobiety są spychane na dalszy plan, a na planie pierwszym jest dobro innych osób.

Oczekuje się, iż kobiety powinny odnajdywać swoje poczucie szczęścia, spełnienia w bliskich związkach, szczególnie w związku małżeńskim i w opiece nad dziećmi. Obecnie oczekuje się od kobiety także umiejętnego godzenia obowiązków domowych i zawodowych – współczesna kobieta powinna być zarazem przedsiębiorcza oraz ciepła i opiekuńcza. Wskazuje się, że u podstaw sukcesu życiowego kobiety leży zdolność równoważenia ról związanych z rodziną i z pracą, a brak takiej równowagi może być przyczyną konfliktu ról typu „praca–rodzina” (Dillon, Benson, 2004; Rostowska, 2009b).