Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 31.03.2023
PSYCHOTERAPIA RODZINA RELACJE KOHABITACJA ROLE MĘŻCZYZNY ROLE KOBIETY

Charakterystyka osób kohabitujących

18 czerwca 2022
Charakterystyka osób kohabitujących

Podejmowanie określonych ról oraz dokonywanie wyborów życiowych zależy od cech indywidualnych danej osoby. O kohabitacji mogą decydować wiek, płeć, wykształcenie, ale również ukształtowana w wyniku rozwoju jednostki określona filozofia życiowa, które określają jednocześnie motywy współzamieszkiwania bez ślubu.

Wiek wyznacza zwykle określone oczekiwania i reguły funkcjonowania jednostki. Okazuje się, że niemałżeńskie wspólnoty są atrakcyjne przede wszystkim dla partnerów młodych (de Jong Gierveld, 2004; Kwak, 2005; Reinhold, 2010). Badania prowadzone w Niemczech (Nave-Herz, 2002) oraz w Polsce (Janicka, 2003, 2006, 2011) ujawniają, że istnieje relatywnie mniej związków nieformalnych, których partnerzy byliby w wieku 45 i więcej lat. W Stanach Zjednoczonych w związkach partnerskich jest ponad połowa kobiet między 19 a 44 r.ż. (Reinhold, 2010). Dla osób młodych wybór kohabitacji stanowi próbę uniezależnienia się od rodziców (Lonardo i in., 2010), a jednocześnie demonstrację dorosłości i niechęć do całożyciowych deklaracji. Bywa że bezpośrednią przyczyną wchodzenia w związki niemałżeńskie jest również wczesny wiek inicjacji seksualnej. Kohabitacja stanowi tu swoistą praktykę przedmałżeńską, która nie sprzyja stabilizacji.