Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOTERAPIA

Rodziny kohabitacyjne – fazy rozwoju

18 czerwca 2022
Rodziny kohabitacyjne – fazy rozwoju

Należy oczekiwać, że inne warunki dla rozwoju dziecka mogą tworzyć rodzice kohabitujący biologiczni i inne rodzice kohabitujący, jeśli tylko jedno z nich jest biologicznym rodzicem dziecka. Niewiele jest badań, które dokonują takiego rozróżnienia wśród kohabitujących rodzin, ale uważa się, że każda taka relacja partnerów ma charakter luźniejszy i bardziej umowny niż relacja małżonków. 

Ponadto ze względu na niską trwałość kohabitacji, w większości takich rodzin tylko jeden partner – zwykle matka – jest biologicznym rodzicem dziecka. Ogólnie ocenia się, że właściwa opieka i wychowanie dziecka zależy również od tego, jak partnerzy spostrzegają swoje rodzicielstwo i czy je akceptują.