Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 31.03.2023
PSYCHOLOGIA KLINICZNA EDUKACJI ŻYWIENIOWA EDUKACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Specyfika edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży

3 czerwca 2022
Specyfika edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży

Każdy okres dzieciństwa i adolescencji charakteryzuje się specyficznymi potrzebami w zakresie edukacji żywieniowej. Są one związane m.in. z poziomem rozwoju motorycznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego, aktywnością dziecka, środowiskiem wychowania i kształcenia oraz środowiskiem rówieśniczym.