Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Definicja i rodzaje umiejętności życiowych

3 czerwca 2022
Definicja i rodzaje umiejętności życiowych

Umiejętności życiowe (life skills) to umiejętności umożliwiające człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić sobie z zadaniami (wymaganiami) i wyzwaniami codziennego życia (WHO, 199b). 

Termin ten odnosi się do umiejętności psychospołecznych, nie dotyczy umiejętności w zakresie fizycznej strony funkcjonowania człowieka. Oddzielnie też rozpatrywane są umiejętności zawodowe, zarabiania na życie, które uzupełniają się z umiejętnościami życiowymi (Woynarowska, 2002b).