Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Rodzaje wsparcia społecznego dla dzieci i młodzieży

15 czerwca 2022
5 nastolatków. Rodzaje wsparcia społecznego dla dzieci i młodzieży

Poszukiwanie i przyjmowanie wsparcia występuje już u małych dzieci. Od urodzenia dziecko poszukuje wsparcia, sygnalizując rodzicom/opiekunom swoje potrzeby m.in. przez płacz. Zyskując uwagę i wsparcie, dziecko rozwija się w przekonaniu, że osoby z najbliższego otoczenia pomogą mu wtedy, gdy tego potrzebuje.

W  okresie rozwojowym najważniejsze są następujące rodzaje wsparcia społecznego (Dolan i Brady, 2012): 

  • wsparcie konkretne (concrete support): wsparcie praktyczne, rzeczowe, 
  • wsparcie emocjonalne (emotional support): wsparcie w radzeniu sobie z emocjami (szczególnie ważne, ponieważ odnosi się do większości codziennych sytuacji), 
  • wsparcie informacyjne (support through advice): wsparcie dotyczące pomocy w podejmowaniu decyzji, 
  • wsparcie osoby (esteem support)  – wsparcie w postaci zaufania innych, że dziecko potrafi wykorzystać swoje umiejętności i zdolności; ten rodzaj wsparcia stanowi wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka.