Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi w rodzinie

3 czerwca 2022
Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi

Wystąpienie choroby przewlekłej u  dziecka jest traumatycznym wydarzeniem dla rodziny i jej wszystkich członków, szczególnie gdy jest to choroba poważna, pojawia się nagle, ma burzliwy przebieg i niepomyślne rokowanie. Rodzina przechodzi wraz z dzieckiem przez wszystkie fazy chorowania i uczestniczy w edukacji terapeutycznej.