Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2022
PSYCHOLOGIA KLINICZNA EDUKACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY PROMOCJA ZDROWIA CHOROBA PRZEWLEKŁA

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi w rodzinie

3 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Wystąpienie choroby przewlekłej u  dziecka jest traumatycznym wydarzeniem dla rodziny i jej wszystkich członków, szczególnie gdy jest to choroba poważna, pojawia się nagle, ma burzliwy przebieg i niepomyślne rokowanie. Rodzina przechodzi wraz z dzieckiem przez wszystkie fazy chorowania i uczestniczy w edukacji terapeutycznej.