Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

3 czerwca 2022
Edukacja seksualna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Osoby z  niepełnosprawnością intelektualną są grupą społeczną w największym stopniu narażoną na przemoc seksualną. Dzieci te są wykorzystywane seksualnie 2–3 razy częściej niż ich prawidłowo rozwijający się rówieśnicy (Sullivan i Knutson, 2000). Właściwie prowadzona edukacja seksualna jest najlepszą formą zabezpieczenia ich przed przemocą seksualną, molestowaniem i gwałtem.

Edukacja seksualna jest integralną częścią wychowania ogólnego i  zdrowotnego; jest ona niezbędna dla zdrowia każdego człowieka.