Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Skuteczność radzenia sobie z własną chorobą i rozwój osobisty w chorobie somatycznej

5 maja 2022
Skuteczność radzenia sobie z własną chorobą i rozwój osobisty w chorobie somatycznej

Choroba i jej następstwa stanowią źródło stresu psychologicznego. Charakteryzując zachowanie człowieka wobec własnej choroby, możemy zatem odwołać się do ogólnych prawidłowości dotyczących radzenia sobie ze stresem. Można postawić pytanie, na ile radzenie sobie z własną chorobą jest skuteczne.

W podłużnych badaniach Heinza W. Krohne’a (1989) z udziałem 40 pacjentów oczekujących na operację plastyczną szczęki wyróżniono, podobnie jak w eksperymencie Miller i Magnana, dwie strategie radzenia sobie: „czujność” informacyjną i unikanie informacji. Stwierdzono, że osoby, które nie uruchamiały żadnej z tych strategii, przejawiały wyższe biochemiczne wskaźniki stresu w  porównaniu z  pacjentami stosującymi jedną strategię lub obie. Aktywne radzenie sobie okazało się więc skuteczniejsze w porównaniu z bierną postawą, i to bez względu na rodzaj zastosowanych strategii.