Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 29.02.2024

Przejdź do księgarni

ARTYKUŁY PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Pojęcie i istota zachowań zdrowotnych

22 kwietnia 2022
Pojęcie i istota zachowań zdrowotnych

Istnieje wiele prób definiowania zachowań zdrowotnych, zwłaszcza w obrębie medycyny i socjologii medycyny.