Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
ARTYKUŁY PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Pojęcie i istota zachowań zdrowotnych

22 kwietnia 2022
Pojęcie i istota zachowań zdrowotnych

Istnieje wiele prób definiowania zachowań zdrowotnych, zwłaszcza w obrębie medycyny i socjologii medycyny.