Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
ARTYKUŁY PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Przekonania dotyczące możliwości wpływania na własne zdrowie

23 kwietnia 2022
Przekonania dotyczące możliwości wpływania na własne zdrowie

W ramach ogólnych teorii psychologicznych dotyczących związku między czynnikami poznawczymi a zachowaniem człowieka i jego zmianą powstały dwie znane koncepcje ujmujące przekonania o  możliwości wpływania na własne zdrowie. 

Pierwsza wywodzi się z teorii społecznego uczenia się Juliana Rottera i dotyczy przekonań na temat źródła kontroli zdrowia. Druga zakorzeniona jest w społecznej teorii poznawczej Alberta Bandury, przypisującej kluczowe znaczenie przekonaniom dotyczącym własnej skuteczności w inicjowaniu i kontynuowaniu działań na rzecz własnego zdrowia.