Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
ARTYKUŁY PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Seniorzy w systemie opieki zdrowotnej

5 maja 2022
Seniorzy w systemie opieki zdrowotnej

Starość, wyodrębniona na przestrzeni życia człowieka (life span) ze względu na specyficzne właściwości, zaczyna się według kryteriów WHO od 60. roku życia.

Liczba takich osób w Polsce wynosiła w  2014 roku 8,5 miliona, co stanowiło 22% populacji, i szybko rośnie. Jak podaje GUS, przy ogólnie prognozowanym spadku populacji będzie to w 2050 roku 13,7 miliona, czyli 40,4% ludności. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że osoba w wieku 60 lat przeciętnie leczy się z powodu trzech chorób przewlekłych, a wskaźniki zdrowotne pogarszają się w okresie bardziej zaawansowanej starości, to trzeba stwierdzić, iż seniorzy stanowią potężną liczebnie grupę użytkowników opieki zdrowotnej (na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, 2016).