Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Schizofrenia a skłonności do przestępstw

6 czerwca 2022
Schizofrenia a skłonności do przestępstw

Wielu autorów próbowało i próbuje określić związek między zachowaniami agresywnymi a zaburzeniami psychicznymi (Majchrzyk, 2008; Volavka i Swanson, 2010; Van Dorn, Desmarais, Young, Sellers i Swartz, 2012; Szymaniuk i inni, 2017). Kojarzenie chorób psychicznych z agresją jest powszechnym zjawiskiem i wiąże się z problematyką społecznego naznaczenia (Gofman, 2007).