Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Kryteria oceny poczytalności w perspektywie psychologicznej

6 czerwca 2022
Kryteria oceny poczytalności w perspektywie psychologicznej

Psycholog w procesie badania pozostaje w dialogu z lekarzami, na wniosek których sąd powołał go do wzięcia udziału w procesie opiniowania. Będzie zatem dążył m.in. do oszacowania sprawności tych funkcji psychicznych badanego, których weryfikacja nie mieści się w zakresie kompetencji lekarzy psychiatrów lub co do których powzięli oni wątpliwości. 

Zadaniem psychologa jest w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego, sprawności struktur biorących udział w procesie poznania oraz kierowania zachowaniem, w tym określenie dynamiki osobowości.

Zniesienie zdolności rozpoznania znaczenia czynu przez jego sprawcę 

Kiedy zachodzi niezdolność do rozpoznania znaczenia czynu? Kiedy jego sprawca traci możliwość zdawania sobie sprawy z istnienia elementów rzeczywistości (istotnych z punktu widzenia ustawy karnej) oraz zdolność oceniania (wartościowania) swoich reakcji. Rozpoznanie jest więc kategorią szeroko wychodzącą poza samo pojęcie świadomości czynu (Golonka, 2016). Na zdolność rozpoznania znaczenia czynu składają się złożone mechanizmy percepcyjne, a także zdolność jego interpretacji.