Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 31.03.2023
PSYCHOLOGIA SĄDOWA DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Przedmiot i modele diagnozy psychologicznej

6 czerwca 2022
Przedmiot i modele diagnozy psychologicznej

Diagnoza za Władysławem Paluchowskim (2007, s. 12) to „rozpoznanie istoty i uwarunkowań złożonego stanu rzeczy na podstawie obserwacji jego cech (objawów) oraz znajomości ogólnych prawidłowości panujących w danej dziedzinie”.