Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.04.2024

Przejdź do księgarni

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Kompetencje psychologa − biegłego sądowego

6 czerwca 2022
Kompetencje psychologa − biegłego sądowego

Pojęcie „kompetencja” oznacza powszechnie zakres czyjejś wiedzy, uprawnień i odpowiedzialności oraz poziomu umiejętności. „Kompetencja” bywa również rozumiana jako warunek dokonania czegoś lub osiągnięcia określonego standardu. 

Szeroki zakres treści pojęcia „kompetencje” wyznacza jego interdyscyplinarny charakter. Stosowane jest ono w różnych dyscyplinach naukowych, gdzie związane jest zazwyczaj z kwestią efektywności działania (Tucholska, 2005).

Zakres kompetencji psychologa

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 2 grudnia 2018 roku wskazuje w art. 6 zakres kompetencji psychologa, na który składają się trzy elementy: