Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOTERAPIA

Rodzinny dom dziecka jako rodzinna forma opieki zastępczej

19 czerwca 2022
Rodzinny dom dziecka jako rodzinna forma opieki zastępczej

W literaturze przedmiotu wielu autorów (Badora, 2005b; Kleniewska, 2008; Sadowska, 2003) różnie definiuje rodzinny dom dziecka. Według Sadowskiej (2003) jest to placówka zapewniająca opiekę częściową lub całkowitą dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych. 

Rodzinne domy dziecka udowodniły już swoją wartość i przydatność i bardzo dobrze uzupełniają inne formy opieki nad dzieckiem jej pozbawionym. Zdaniem autorki jest to przykład placówki kameralnej, prorodzinnej. Kleniewska (2008) uważa, że rodzinne domy dziecka mogą być alternatywnym wobec rodzin zastępczych rozwiązaniem zapewnienia dziecku opieki. Wspomina, że rodzinny dom dziecka dostarcza podopiecznemu wzoru funkcjonowania prawidłowo działającej rodziny, w której życiu może on uczestniczyć.