Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Edukacja zdrowotna w szpitalu

3 czerwca 2022
Edukacja zdrowotna w szpitalu

Promocja zdrowia oraz profilaktyka wczesna i pierwotna to obszary działań, które w stosunku do osób będących pacjentami szpitala są podejmowane rzadziej. Różne formy edukacyjne ograniczają się zazwyczaj do profilaktyki trzeciej fazy, a  więc są związane z edukacją terapeutyczną. 

Szpital wydaje się jednak doskonałym miejscem do prowadzenia także edukacji zdrowotnej zachęcającej do podejmowania prozdrowotnego stylu życia oraz unikania czynników ryzyka. Zachowania prozdrowotne, np.:

  • odpowiednia aktywność fizyczna przez całe życie,
  • racjonalne żywienie, 
  • utrzymywanie prawidłowej masy ciała, 
  • niepalenie tytoniu,

mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania na wiele chorób, w tym na niektóre nowotwory złośliwe. Dlatego należy bezwzględnie wykorzystywać wszelkie okazje, także pobyt w szpitalu, do podejmowania działań redukujących ryzyko zapadalności na te choroby.