Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Psychologiczne aspekty promocji zdrowia

15 maja 2022
Psychologiczne aspekty promocji zdrowia

Promocja zdrowia, podobnie jak inne formy nowoczesnych interwencji zmierzających do jego ochrony, ma charakter interdyscyplinarny. Zarówno pojęcie promocji zdrowia, jak i prewencji ma rodowód pragmatyczny.