Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2022
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY TOP PROMOCJA ZDROWIA

Psychologiczne aspekty promocji zdrowia

15 maja 2022
Obrazek artykułu

Promocja zdrowia, podobnie jak inne formy nowoczesnych interwencji zmierzających do jego ochrony, ma charakter interdyscyplinarny. Zarówno pojęcie promocji zdrowia, jak i prewencji ma rodowód pragmatyczny.