Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jako techne

27 maja 2024
Psychoterapia jako techne

Wydaje się, że to, co współczesne definicje psychoterapii próbują o niej opowiedzieć, może być scharakteryzowane w spójny i jasny sposób za pomocą znanego starożytnej filozofii greckiej pojęcia specyficznie ludzkiej aktywności, jakim jest techne. Jest to kategoria współcześnie nieco zapomniana, a która w świetle ustaleń, czym jest psychoterapia, warta jest przywołania (Falkum, 2008).