Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOTERAPIA

Kontrowersje wokół metody psychoterapii – praktyka wspierania czy leczenie?

29 kwietnia 2024
Kontrowersje wokół metody psychoterapii

Stanislav Kratochvil wskazuje na dwa istotne obszary aktywności terapeutycznych. Pierwszy z nich, według niego, skierowany jest na lecznicze oddziaływanie, przez co skupia się na obecności choroby, zaburzeń zdrowia lub anomaliach. Drugi ma prowadzić do usunięcia lub zmniejszenia trudności pacjenta w procesach samorozwojowych, oferując pomoc w pozyskiwaniu optymalnego dobrostanu (Kratochvil, 2003, s. 18).