Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Podmioty, w których są realizowane izolacyjne środki zabezpieczające

14 czerwca 2022
Podmioty, w których są realizowane izolacyjne środki zabezpieczające

Środki zabezpieczające to formy leczenia przymusowego niebędące karą, stosowane wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, które popełniły czyn zabroniony i które sąd uznał za niebezpieczne dla porządku prawnego. Takie leczenie odbywa się w wyspecjalizowanych placówkach psychiatrycznych.

Organizacja leczenia i tym samym zakładów je realizujących została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. 2004, nr 179, poz. 1854 z późn. zm.). 

Wyróżnione zostały:

  • zakłady leczenia odwykowego; 
  • zakłady dla sprawców przestępstw seksualnych, w tym ambulatoryjne; 
  • oddziały psychiatrii sądowej; 
  • Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej (ROPS).