Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Fazy rozpadu relacji małżeńskiej

14 czerwca 2022
Fazy rozpadu relacji malzenskiej

W sytuacji rozwodu pojawiają się najczęściej stany emocjonalne świadczące o szoku i bezradności małżonków w radzeniu sobie z tą sytuacją. Są to: złość, gniew, lęk, poczucie skrzywdzenia, czasami winy spowodowane przypisywaniem przyczyn rozwodu własnemu postępowaniu. 

Emocjonalne ustosunkowanie się do sytuacji rozwodu związane jest z poznawczą oceną sytuacji, i tak w przypadku postrzegania rozwodu jako straty/krzywdy współwystępuje żal, przygnębienie, złość, rozpacz (Cohen i Finzi-Dottan, 2012). Poczuciu zagrożenia towarzyszą strach, lęk, niepewność. Obraz emocjonalny wyzwania jest najbardziej złożony, bo obejmuje zarówno emocje negatywne towarzyszące zagrożeniu, jak i pozytywne: nadzieję i chęć zmiany (Przybyła-Basista, 2006; Wauterickx, Gouwy i Bracke, 2006). Objawom tym może towarzyszyć zespół przeżyć nazywany cierpieniem separacyjnym, który stanowi reakcję na utratę przynależności od osoby bliskiej. W sferze poznawczej w sytuacji rozwodu dochodzi do upośledzenia zdolności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Percepcja siebie i własnej sytuacji charakteryzuje się jednostronnością i nieadekwatnością (Amato, 2010; Klobučar i Simonič, 2015).