Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
ZAWÓD PSYCHOLOG

Psychologia: globalna czy lokalna?

19 grudnia 2022
Psychologia: globalna czy lokalna?

Jednym z wyzwań dla psychologów badaczy, teoretyków i profesjonalistów okaże się wkrótce konieczność przezwyciężenia zjawiska dominacji języka angielskiego i cywilizacji zachodniej we współczesnej psychologii.

Nauka jest uniwersalna i taką ma pozostać, niemniej zdecydowana dominacja publikacji angielskojęzycznych powoduje kulturowe skrzywienie psychologii jako nauki zorientowanej empirycznie i poddaje w wątpliwość trafność niektórych (a może znacznej ich części?) uogólnień. Aż 80% uczestników badań psychologicznych, których wyniki są publikowane w międzynarodowym obiegu, to ludzie mieszkający w zindustrializowanych krajach zachodnich, a stanowią tylko 12% populacji ludzkości (Christoper, Wendt, Marecek i Goodman, 2014, s. 645). Czy badania te spełniają kryteria reprezentatywności?