Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
ZAWÓD PSYCHOLOG

Sytuacja prawna innych zawodów zaufania publicznego w Polsce

30 października 2022
Sytuacja prawna innych zawodów zaufania publicznego w Polsce

Aby zrozumieć specyficzną sytuację prawną zawodu psychologa w Polsce, warto spojrzeć na nią z perspektywy innych zawodów zaufania publicznego. Ich funkcjonowanie w Polsce jest regulowane odpowiednimi ustawami.

Ustawy te powołują samorządy zawodowe, czyli organizacje, które są odpowiedzialne za zabezpieczenie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez grupę zawodową w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorządy zawodowe czuwają nad spełnieniem przez kandydatów odpowiednich wymagań formalnych w celu uzyskania tytułu zawodowego umożliwiającego praktykowanie zawodu, nadzorują merytoryczną i etyczną jakość praktyki oraz rozstrzygają kwestie związane ze skargami. W uzasadnionych wypadkach samorządy zawodowe mogą sprawować pieczę nad jakością usług poprzez zawieszenie czy odebranie prawa wykonywania zawodu. Warto zapoznać się z konkretnymi rozstrzygnięciami w wybranych zawodach zaufania publicznego w Polsce.