Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
ZAWÓD PSYCHOLOG

Psycholog – jako profesjonalista, badacz i nauczyciel akademicki

4 października 2022
Psycholog – jako profesjonalista, badacz i nauczyciel akademicki

Czy można grać na dwóch fortepianach? Czy praktykę kliniczną lub inną formę pracy zawodowej da się połączyć z pracą badawczą lub dydaktyczną? Z pewnością tak! W niektórych naukach, na przykład w medycynie, taki właśnie model jest realizowany w praktyce. 

Praktyka kliniczna jest dla lekarzy naturalnym laboratorium badań, a jednocześnie stanowi okazję wprowadzania studentów medycyny w zawód. Czyli aż trzy w jednym. W pewnym stopniu realizują ten model psychologowie kliniczni pracujący w instytutach i klinikach psychiatrycznych, neurologicznych, pediatrycznych i innych instytucjach ochrony zdrowia. Uczestniczą wówczas w zespołach badawczych, najczęściej interdyscyplinarnych, niekiedy też publikują samodzielnie, prowadzą zajęcia dydaktyczne, terapię, diagnozują. Interakcja badań z praktyką psychologiczną stanowi wówczas warunek konieczny lub wystarczający pełnego zaangażowania zawodowego. Ale to szczególne przypadki.