Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
ZAWÓD PSYCHOLOG

Badanie naukowe weryfikujące skuteczność terapii

23 września 2022
Badacz i lupa. Badanie naukowe weryfikujące skuteczność terapii

W dokumencie opracowanym przez zespół ekspertów APA (2006/2016) wskazuje się na etyczny wymiar zobowiązania naukowców do prowadzenia badań o charakterze aplikacyjnym, w szczególności do badania efektywności metod oddziaływania, terapii i interwencji nie tylko w sferze medycyny (Medycyna Oparta na Dowodach) ale i w psychologii. 

Znajduje się tam lista następujących priorytetów dla kierunków badań naukowych:

należy badać skuteczność psychologicznych metod oddziaływania z uwzględnieniem takich czynników jak: 

  • indywidualne cechy pacjenta (jako moderujący czynnik skuteczności); 
  • złożoność sytuacji pacjenta (występowanie współwystępowania zaburzeń) jako czynnik wpływający na skuteczność oddziaływania na konkretny problem; 
  • uwzględnienie klientów należących do grupy mniejszościowej (np. osoby należące do innych kultur, mniejszości językowe, osoby z niepełnosprawnościami); 
  • badanie roli stereotypów i uprzedzeń (po stronie profesjonalisty i klienta) w skuteczności oddziaływań psychologicznych;
  • poszukiwanie skutecznych sposobów udostępniania praktykom wiedzy o zróżnicowaniu kulturowym, zdrowotnym klientów z korzyścią dla skuteczności interwencji; 
  • poszukiwanie sposobów optymalizacji decyzji psychologa dotyczących zaleceń z uwzględnieniem preferencji klienta; 
  • poszukiwanie sposobów maksymalizacji kompetencji psychologa w zakresie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i tożsamości związanej z rolą.