Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
ZAWÓD PSYCHOLOG ZAWÓD PSYCHOLOG ETYKA ZAWODOWA WARTO WIEDZIEĆ

Pojęcie tajemnicy zawodowej

21 sierpnia 2022
Obrazek artykułu

Zawód psychologa to zawód zaufania publicznego i kwestia poufności, dotrzymania tajemnicy powierzanych informacji prywatnych jest w jego praktykowaniu sprawą podstawową. Jakkolwiek tajemnica zawodowa jest właściwa wszystkim zawodom zaufania publicznego, w zawodzie psychologa odgrywa rolę szczególnie ważną.