Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2022
ZAWÓD PSYCHOLOG ETYKA ZAWODOWA BADANIE NAUKOWE WARTO WIEDZIEĆ

Świadoma zgoda na udział w badaniu

22 września 2022
Obrazek artykułu

Współcześnie pozostaje międzynarodową zasadą (wymaganą przez czasopisma naukowe publikujące wyniki badań), że obowiązkiem badacza jest uzyskanie świadomej, pisemnej zgody osoby badanej. Dokument ten jest objęty tajemnicą zawodową i musi być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Jest bardzo ważne, aby dokument wyraźnie stwierdzał, że jest to zgoda na udział w „badaniu naukowym”. Wszelkie sugestie, że jest to zgoda na udział w „badaniu” diagnostycznym dla dobra klienta czy też w „projekcie” samorozwoju, szkoleniowym, doświadczeniu zawodowym itp., należy uznać za manipulacje. Fakt, że głównym celem jest zebranie danych do przetwarzania w innych celach niż korzyść osoby badanej, musi być wyrażony explicite.

Należy odróżnić świadomą zgodę na udział w badaniu od wyrażenia wstępnego zainteresowania po zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu. Wstępnie zainteresowana, potencjalna osoba badana musi uzyskać pełną informację o badaniu oraz zasadach jego realizacji. Dopiero wtedy może wyrazić, lub nie, świadomą zgodę na udział.