Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
ZAWÓD PSYCHOLOG

Świadoma zgoda na udział w badaniu

22 września 2022
Zgoda na udzial w badaniu

Współcześnie pozostaje międzynarodową zasadą (wymaganą przez czasopisma naukowe publikujące wyniki badań), że obowiązkiem badacza jest uzyskanie świadomej, pisemnej zgody osoby badanej. Dokument ten jest objęty tajemnicą zawodową i musi być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Jest bardzo ważne, aby dokument wyraźnie stwierdzał, że jest to zgoda na udział w „badaniu naukowym”. Wszelkie sugestie, że jest to zgoda na udział w „badaniu” diagnostycznym dla dobra klienta czy też w „projekcie” samorozwoju, szkoleniowym, doświadczeniu zawodowym itp., należy uznać za manipulacje. Fakt, że głównym celem jest zebranie danych do przetwarzania w innych celach niż korzyść osoby badanej, musi być wyrażony explicite.

Należy odróżnić świadomą zgodę na udział w badaniu od wyrażenia wstępnego zainteresowania po zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu. Wstępnie zainteresowana, potencjalna osoba badana musi uzyskać pełną informację o badaniu oraz zasadach jego realizacji. Dopiero wtedy może wyrazić, lub nie, świadomą zgodę na udział.