Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
ZAWÓD PSYCHOLOG

Kwalifikacje do udzielania pomocy psychologicznej

13 września 2022
Kwalifikacje do udzielania pomocy psychologicznej

Zgodnie z zasadą odpowiedzialnej oceny własnych kompetencji, psycholog nie podejmuje się usługi, jeśli jej zakres wykracza poza jego kompetencje (standard 2.01a – Granice kompetencji; APA, 2017).

Należy również mieć na uwadze standardy, takie jak:

  • kompetencje w odniesieniu do grup szczególnych (standard 2.01b – Granice kompetencji, APA, 2017); 
  • odpowiedzialność za usługi psychologiczne wobec osób niemających dostępu do kompetentnej pomocy (standard 2.01d – Granice kompetencji; APA, 2017; zob. też rozdz. 4); 
  • przeciwdziałanie dyskryminacji (standard 3.01 – Dyskryminacja; APA, 2017; zob. też rozdz. 11).

Psychoterapeuta zawsze bierze pod uwagę wartość, jaką jest niepozostawienie klienta bez pomocy.

Psycholog wybiera sposób realizacji usługi psychologicznej, kierując się dobrem klienta oraz stosując metody sprawdzone i uznane za skuteczne w odniesieniu do potrzeb (standard 2.04 – Podstawy naukowej i profesjonalnej oceny; standard 9.02a – Postępowanie diagnostyczne; APA, 2017).

Decydując o podjęciu się pomocy psychologicznej wobec klienta/ pacjenta, psycholog musi mieć pewność, że metoda pracy, w której jest kompetentny, stanowi skuteczny sposób pomocy w wypadku problemów, z którymi zgłasza się klient.

Jeśli wiadomo o innych, skuteczniejszych metodach pracy, psycholog powinien poinformować o tym klienta.