Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
ZAWÓD PSYCHOLOG

Przedstawienie wniosków diagnostycznych

20 sierpnia 2022
Pacjent i psycholog przedstawiający wnioski diagnostyczne

Klient zawsze ma prawo do efektów diagnozy przedstawionych na piśmie oraz słownych informacji zwrotnych. W trakcie przekazywania informacji zwrotnej psycholog ma obowiązek stworzyć takie warunki, aby klient nie czuł się tylko biernym odbiorcą (traktowanie przedmiotowe), ale aktywnym uczestnikiem rozmowy, z prawem zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości czy sprzeciwu (traktowanie podmiotowe).