Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Przywództwo a kierowanie

19 maja 2022
Przywództwo a kierowanie

Współcześnie istnieje przekonanie, że działania przywódcze mają znaczenie dla sukcesu lub porażki organizacji. Wynikiem tego są analizy wpływu przywódców na podwładnych i osiąganą przez nich efektywność oraz odczuwaną satysfakcję z pracy.