Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Czym jest "kultura"?

17 maja 2022
Czym jest "kultura"?

Od końca lat 70. XX w. liczba publikacji poświęconych zagadnieniom kulturowym stale wzrasta. Duże znaczenie i popularność zyskały międzynarodowe projekty porównawcze, uważane przez wielu badaczy za niezbędny warunek dalszego rozwoju psychologii jako dyscypliny naukowej (Brislin, 1983). 

Rodzi to jednak pewną trudność metodologiczną, ponieważ kultura wciąż pozostaje pojęciem niejasnym oraz nie w pełni zdefiniowanym i zoperacjonalizowanym. Wielość definicji i duża zawartość pojęciowa terminu komplikuje proces wnioskowania o przydatności badań dla praktyki psychologicznej. Równocześnie całkowite pomijanie tej zmiennej jest wykluczone z uwagi na bezsporny fakt występowania różnic między kulturami i wynikającą z tego potrzebę moderowania oddziaływań psychologicznych stosownie do ich specyfiki.