Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 29.09.2023
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Problemy integracji pracowników odmiennych kulturowo – szok kulturowy

19 maja 2022
Problemy integracji pracowników odmiennych kulturowo – szok kulturowy

Początek adaptacji do życia w nowej kulturze rozpoczyna się z chwilą przyjazdu do nowego miejsca. Wymaga ona poznania zasad regulujących życie społeczne i jest procesem długim i skomplikowanym.