Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2022
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY KULTURA KULTURA ORGANIZACYJNA NORMY I WARTOŚCI

Teorie i modele kultury organizacyjnej

19 maja 2022
Obrazek artykułu

Kultura organizacji jest pojęciem wieloznacznym, o czym decyduje złożoność terminu “kultura” i “organizacja”. Pierwszy pochodzi od łacińskiego słowa cultura agri, które oznaczało uprawę i uszlachetnianie roli. Na grunt humanistyki wzmiankowane określenie przeniósł pisarz rzymski Cyceron w I wieku p.n.e., nadmieniając o cultura animi – kulturze ducha realizowanej przez filozofię.