Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 31.03.2023
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY TOP ORGANIZACJA PRZYWÓDZTWO NADUŻYWANIE WŁADZY SAMODESTRUKCYJNE ZACHOWANIA SAMOKONTROLA ROLA KIEROWNICZA

Wyzwania wobec przywództwa. Ciemna strona triada przywództwa

19 maja 2022
Wyzwania wobec przywództwa. Ciemna strona triada przywództwa

W procesie wpływu kierowniczego zaznaczają się negatywne efekty (Kipnis, 2009), które odnoszą się do pracowników oraz samych kierowników, będąc przestrogą dla pragnących awansu i skutecznego wpływu na innych.

Nadużywanie władzy i wpływu 

W ostatnich latach nastąpił ogromny kryzys zaufania do polityków i do przywódców, którzy nie tylko wykorzystują władzę w sposób autokratyczny, lecz także często używają jej w celach prywatnych. Zwykli obywatele przestają wierzyć w jakikolwiek uczciwy sposób „uprawiania” polityki czy prowadzenia biznesu. 

Obok „korupcji wielkiej” pojawia się, jak pisze Anna Kubiak (2003), „korupcja mała”, która jest odczuwana przez przeciętnych obywateli i kształtuje w dużym stopniu normy, obyczaje i poziom przyzwolenia dla korupcji.