Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Wyzwania wobec przywództwa. Ciemna strona triada przywództwa

19 maja 2022
Wyzwania wobec przywództwa. Ciemna strona triada przywództwa

W procesie wpływu kierowniczego zaznaczają się negatywne efekty (Kipnis, 2009), które odnoszą się do pracowników oraz samych kierowników, będąc przestrogą dla pragnących awansu i skutecznego wpływu na innych.

Nadużywanie władzy i wpływu 

W ostatnich latach nastąpił ogromny kryzys zaufania do polityków i do przywódców, którzy nie tylko wykorzystują władzę w sposób autokratyczny, lecz także często używają jej w celach prywatnych. Zwykli obywatele przestają wierzyć w jakikolwiek uczciwy sposób „uprawiania” polityki czy prowadzenia biznesu. 

Obok „korupcji wielkiej” pojawia się, jak pisze Anna Kubiak (2003), „korupcja mała”, która jest odczuwana przez przeciętnych obywateli i kształtuje w dużym stopniu normy, obyczaje i poziom przyzwolenia dla korupcji.