Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Przestępczość nieletnich w świecie wirtualnym – seksting

12 czerwca 2022
Przestępczość nieletnich w świecie wirtualnym – seksting

Dynamiczny rozwój technologii nie pozostaje bez wpływu na sposób ekspresji ludzkiej seksualności. Jednym z jej współczesnych przejawów jest seksting, który polega na rejestrowaniu i przesyłaniu osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem sieci komórkowej lub internetu (Wojtasik, 2014, s. 80).

Termin powstał z połączenia słów sex oraz texting na określenie zjawiska przesyłania między użytkownikami telefonów komórkowych wiadomości tekstowych o seksualnym charakterze (Temple i in., 2012). Wraz z rozwojem technologii pojęcie sekstingu przestało ograniczać się wyłącznie do wiadomości tekstowych, a zaczęło obejmować swym zakresem również przesyłanie zdjęć i filmów o charakterze seksualnym. Z czasem objęło również nie tylko aktywność za pośrednictwem sieci komórkowych, lecz także za pośrednictwem internetu i aplikacji mobilnych (Crimmins i Seigfried-Spellar, 2017).