Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Mechanizm regulacji emocji sprawców przemocy domowej

12 czerwca 2022
Mechanizm regulacji emocji sprawców przemocy domowej

Sprawcy przemocy mają problemy z poczuciem własnej wartości, poczuciem kontroli, poczuciem tożsamości, samoakceptacją, nieprawidłowym rozwojem lub zaburzeniem struktury Ja w osobowości (Cattlet, Toews i Walilko, 2010; Pornari, Dixon, Humphreys, 2013). 

Podstawowymi przejawami uzależnienia są: nałogowe agresywne zachowanie, lęk przed porzuceniem i samotnością oraz tzw. maskowana zależność. Zachowanie agresywne występuje w formie automatycznej transformacji przykrych uczuć w dominujący stan złości i agresji. Upośledzenie zdolności do sprawowania kontroli nad agresywnymi zachowaniami spełnia właściwie wszelkie kryteria nałogowych zachowań: sprawców nie powstrzymują cierpienia bliskich i szkody, jakie oni powodują, kontrola, która powinna być uruchamiana właśnie przez cierpienia bliskich i szkody spowodowane przez przemoc, nie działa skutecznie (Holtzworth- -Munroe, i in., 2000).