Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.03.2023
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY SZKOLENIE TRENER PRACA Z GRUPĄ

Prowadzenie miniwykładów

25 maja 2022
Prowadzenie miniwykładów

Celem trenera prowadzącego miniwykład jest maksymalizowanie poziomu zapamiętywania i rozumienia przekazywanych treści merytorycznych przez uczestników. 

Z punktu widzenia trenera nie jest zatem ważne, czy wykład został perfekcyjnie poprowadzony, ale to, czy został wystarczająco dobrze odebrany, czy uczestnicy zrozumieli prezentowaną treść, będą w stanie zapamiętać kluczowe elementy i wnioski oraz to, czy wykorzystają tę wiedzę w użyteczny dla siebie sposób. Podaliśmy kilka wskazówek, jak możesz im pomóc.