Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Formułowanie celów szkoleniowych

23 maja 2022
Formułowanie celów szkoleniowych

Trener powinien zawsze myśleć o celach szkoleniowych. Wszystko, co robi trener podczas szkolenia i w co angażuje grupę, powinno być ściśle powiązane z celami szkoleniowymi, które powinny wynikać wprost z analizy potrzeb.

Prócz podziału celów na obszar wiedzy, umiejętności i postaw, warto powiedzieć o kilku innych zasadach i wskazówkach dotyczących wyznaczania celów szkoleniowych.